top of page

Voorwaarden

Begrippen & toepasselijkheid 

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SUCH SWEETHEARTS zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij SUCH SWEETHEARTS zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.

• Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

• Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Prijzen & kosten - Alle prijzen die op de website van SUCH SWEETHEARTS staan vermeld zijn inclusief 21% BTW.

• Verzendkosten bedragen,  €3,95 binnen Nederland,  € 12,50 binnen Europa en €19,95 buiten Europa met track and trace.

• Orders boven € 50 worden binnen continentaal Europa gratis verzonden. Als u meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk.

• Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is SUCH SWEETHEARTS bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen. Leveringen - SUCH SWEETHEARTS streeft ernaar alle bestellingen die op voorraad zijn binnen 1-2 dagen te verzenden. Bestellingen die niet op voorraad zijn proberen we binnen 3-4 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3-4 dagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres.

• Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen enkele dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

• SUCH SWEETHEARTS is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door Post NL, DHL & UPS.

• SUCH SWEETHEARTS is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

• SUCH SWEETHEARTS betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van SUCH SWEETHEARTS worden aangevuld of opnieuw worden gedaan. Betalingsmogelijkheden - De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

• Het verschuldigde bedrag kan o.a betaald worden via IDEAL, Visa en MasterCard. SUCH SWEETHEARTS accepteert IDEAL betalingen via ABN-AMRO, Rabobank, Fortis, ING, SNS bank, ASN Bank, Friesland Bank, Triodos, KNAB, Regio Bank en van Lanschot.

• Bij betaling met Visa of MasterCard behoudt SUCH SWEETHEARTS zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of uw adresgegevens juist zijn.

• Bij betalingen met iDeal wordt er gebruik gemaakt van de internetkassa van Mollie.

• Bij betalingen met Visa of MasterCard wordt er gebruik gemaakt van Mollie. Deze payment provider verzorgt de afhandeling van de transacties. Reclamatie & Retourneren Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. SUCH SWEETHEARTS raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. SUCH SWEETHEARTS zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.

• Indien er binnen 7 dagen door SUCH SWEETHEARTS  geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat SUCH SWEETHEARTS er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

• U heeft het recht de door SUCH SWEETHEARTS geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

• U stuurt (de) (het) artikel(en) binnen het zichttermijn in de originele verpakking, samen met het ingevulde retourformulier (dit wordt meegestuurd met de bestelling) naar het adres wat op het retourformulier staat aangegeven.

• Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet SUCH SWEETHEARTS de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen. Indien er betaald is met een cadeaubon zal er een nieuwe cadeaubon worden aangemaakt (en geen geld teruggestort).

  

• Wanneer de door SUCH SWEETHEARTS afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd. Aansprakelijkheid Iedere aansprakelijkheid van SUCH SWEETHEARTS, van het personeel en de producten van SUCH SWEETHEARTS voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. SUCH SWEETHEARTS is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

• SUCH SWEETHEARTS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van SUCH SWEETHEARTS.

• De aansprakelijkheid van SUCH SWEEETHEARTS is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

• Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en SUCH SWEETHEARTS, dan wel tussen SUCH SWEETHEARTS en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en SUCH SWEETHEARTS, is SUCH SWEETHEARTS niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van SUCH SWEETHEARTS. Overmacht In een situatie van overmacht worden de verplichtingen vanSUCH SWEETHEARTS opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u alsSUCH SWEETHEARTS het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij SUCH SWEETHEARTS of bij de toeleveranciers van SUCH SWEETHEARTS. Privacy SUCH SWEETHEARTS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling

 • Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.

• De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Toepasselijk recht Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens SUCH SWEETHEARTS

-CJ TEN KORTENAAR


Tussen de Wijken 19
7831 CG NIEUW-WEERDINGE


CYNTHIAZAKELIJK@GMAIL.COM

suchsweethearts@gmail.com

KvK: 70040435
 

bottom of page